Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Klauzula informacyjna RODO

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, 49-100 Niemodlin, ul. Reymonta 11, NIP: 9910482101, REGON: 160384667.

 

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

tel.: +48 77 460 01 24
e-mail:

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych jest nim:

 Marcin Janik  tel.  504640837,  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Dane są przetwarzane w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do odpowiedzi dla osób korzystających z formularza kontaktowego na stronie czy też adresu mailowego.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego administratora.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane są przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.

 

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do: rezerwacji hali, naliczenia opłat czy też udzielnia odpowiedzi na pytania przesłane drogą mailową.

 


Data publikacji: 04-10-2018 17:11
Opublikował: Marcin Janik